logo và hồ sơ năng lực

Logo

Ý nghĩa logo

Biểu tượng được phát triển từ hình tượng sóng nước, luân chuyển tuần hoàn như quy luật âm dương, cùng hàm chứa ý nghĩa phong thuỷ về mong muốn phát triển bền vững, mạnh mẽ của thương hiệu

Thành phần logo

Logo gồm 2 thành phần là biểu tượng và tên biểu tượng

  1. Biểu tượng
  2. Tên thương hiệu

Màu sắc

Màu sắc sử dụng chính

3 màu chính sử dụng, là các màu 01,02,03

Tỉ lệ logo

Logo gồm 2 thành phần là biểu tượng và tên biểu tượng

  1. Tỉ lệ biểu tượng: 12 x 12
  2. Tỉ lệ tên thương hiệu: 26 x 4.5
  3. Tỉ lệ tên nhỏ: 26x 2.5
  4. Khoảng cách an toàn của logo: 2x

Đơn vị x

HỒ SƠ NĂNG LỰC

2020

Sách giới thiệu hàng năm