LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

MỘT THƯƠNG HIỆU BỀN VỮNG CẦN ĐƯỢC XÂY DỰNG TRÊN NỀN MÓNG VỮNG CHẮC


Như bất cứ kiến trúc vĩ đại nào, chẳng có gì quan trọng đối với doanh nghiệp bằng nền móng vững chắc mà bạn dựng xây cho tương lai. Nó sẽ quyết định mức độ phát triển và bền vững của thương hiệu.

V- Water Solutions là một công trình với nền móng vững chắc đã được chúng tôi kiến tạo từ rất lâu. Chính điều đó giúp V-WS có thể đứng vững trước ảnh hưởng của cạnh tranh và những thay đổi thị trường khó đoán định.

Khi những người chủ thương hiệu xác định tầm nhìn cho tương lai, hành động đầu tiên của họ phải là xác định mảnh đất lý tưởng để xây dựng “giấc mơ” của mình.

Và chúng tôi chọn Việt Nam. Chúng tôi bắt đầu đặt những viên gạch đầu tiên, trải qua hơn 10 năm dựng xây, tháng 7 năm 2019 V-Water chính thức được thành lập, nơi chắp cánh cho những ý tưởng lớn và tầm nhìn xa. Rồi chúng tôi sẽ kể cho bạn nghe về lịch sử hình thành nên một công trình đầy tự hào.