Khí phát thải bãi chôn lấpChúng tôi cung cấp các loại hình dịch vụ tư vấn, quy hoạch, quản lý dự án, hợp đồng cho các loại Dự án Khí thải bãi chôn lấp. Đội ngũ chuyên gia quản lý môi trường của chúng tôi có thể hỗ trợ từ đánh giá đến đệ trình lên UNFCCC.