Dịch vụ khai thác vận hành và quản lý

DỊCH VỤ KHAI THÁC VẬN HÀNH VÀ QUẢN LÝ

Công tác quản lý vận hành và bảo trì của chúng tôi được duy trì và tập trung vào chất lượng cao, sự chuyên môn và kinh nghiệm để đạt hiệu quả cao trong quá trình vận hành. Chúng tôi cũng thực hiện quá trình training dựa trên sự phức tạp của hệ thống, cung cấp toàn bộ hồ sơ và hướng dẫn vận hành để đảm bảo quá trình vận hành và bảo trì thiết bị phù hợp. Chúng tôi nhận ra và điều chỉnh giải pháp vận hành và bảo trì để giúp khách hàng giảm thiểu chi phí, chất thải và những yếu tố môi trường, nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả vận hành cao, tiêu chuẩn an toàn và chất lượng.

Kiểm tra, bảo trì và sửa chữa những thiết bị đo lường… để kéo dài tuổi thọ của thiết bị

Cần kiểm tra hàng ngày và định kỳ tuổi thọ của thiết bị xử lý nước và nước thải.

Cần kiểm tra định kỳ để tìm ra những bất thường của thiết bị và biện pháp khắc phục tức thì, cũng như có kế hoạch thay mới đảm bảo vấn đề quản lý thiết bị hiệu quả và an toàn.