Hệ thống phòng thí nghiệm

HỆ THỐNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Hệ thống phòng thí nghiệm được được công nhận đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 với số hiệu VILAS 1303 số 398.2020/ QĐ – VPCNCL do Bộ khoa học và công nghệ cấp, được đầu tư trang thiết bị hiện đại, hóa chất và phụ kiện, tuân thủ hầu hết yêu cầu của tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

Hệ Thống phòng thí nghiệm của V-Water cũng được bộ tài nguyên và môi trường cấp chứng chỉ VIMCERTS 265, đáp ứng đầy đủ các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị, phương pháp và cơ sở vật chất thực hiện hoạt động quan trắc tại hiện trường và phân tích chất lượng môi trường, lập báo cáo khai thác nguồn nước, lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, lập hồ sơ nghiệm thu và báo cáo giám sát chất lượng môi trường. Phòng thí nghiệm của chúng tôi phân tích được các chỉ tiêu trên nhiều nền mẫu như: nước mặt, nước thải, nước ngầm, nước mưa, nước biển, không khí, đất, bùn, trầm tích…

Với đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ và bề dày kinh nghiệm chuyên môn, các phương pháp phân tích luôn được cập nhật, mang đến cho khách hàng kết quả trung thực và nhanh chóng nhất. Từ kết quả phân tích, chúng tôi có thể dự đoán được chất lượng nước và tình hình vận hành hệ thống xử lý của khách hàng. Ngoài ra, còn có thể xác định được loại hóa chất phù hợp và liều lượng châm cần thiết thông qua quá trình thử nghiệm.

Hơn thế nữa, với V-Water hệ thống phòng thí nghiệm không chỉ có ý nghĩa trong việc đưa ra các mẫu phân tích thực tế, giúp nâng cao chất lượng các dịch vụ được cung cấp, mà còn đóng vai trò là nền tảng thử nghiệm ban đầu, giúp công ty định hướng và xây dựng các mô hình nghiên cứu phát triển công nghệ trong các bước đi chiến lược sắp tới.

V-Water mong muốn sát cánh cùng các doanh nghiệp và các tổ chức môi trường trong và ngoài nước trong các hoạt động bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm.