Tư vấn & Thiết kế

TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ

V-Water là chuyên gia tư vấn và thiết kế các hệ thống về môi trường, đảm bảo và cam kết chỉ giới thiệu các công nghệ hoặc giải pháp đã được kiểm chứng tính hiệu quả trong trong các dự án thực tế thông qua đánh giá của đội ngũ giáo sư cố vấn và các chuyên gia của mình

Nhờ đó, V-Water giúp xử lý và theo dõi các giải pháp xuyên suốt trong toàn bộ chu trình nước, từ việc rút nguồn ban đầu đến xả thải sau đó vào môi trường tự nhiên.

Chúng tôi liên tục phát triển các giải pháp sáng tạo hướng đến mục tiêu giảm thiểu việc tiêu thụ nguồn nước gốc quý giá, mà tập trung tái sử dụng nguồn nước, chúng tôi điều phối hệ thống hoạt động gom và xử lý nước thải để có thể xả thải ra môi trường hoặc tái chế một cách an toàn.

Hơn thế nữa, V-Water cung cấp rất nhiều các giải pháp công nghệ để đáp ứng các vấn đề bao trùm toàn bộ phổ xử lý nước, bao gồm nước thải công nghiệp, nước sinh hoạt, v.v…