Phát triển dự ánCông ty chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn, lập kế hoạch, bảo trì, sửa chữa, quản lý dự án và hợp đồng cho tất cả các loại hình nhà máy, phát điện, xử lý chất thải, quản lý tác động môi trường cho các doanh nghiệp.