CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY ƯU ĐÃI 2,6% CHO CÁC DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG